อ่านแบบได้ | เขียนแบบเป็น | เน้นถูกต้อง | เสร็จตรงเวลา...--------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์

ที่
เรื่อง
สถานะ
วันที่
5
กิจกรรมวันแม่ ชบ. / วท.อย. (CADD for MOM)
(11-8-2017)
4
กิจกรรมศึกษาดูงาน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(9-8-2017)
3
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ. วัดโคก ต. พุทเลา อ. บางปะหัน เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
After
9/7/2017
2
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ณ. วัดโคก ต. พุทเลา อ. บางประหัน จ. พระนครศรีอยุธยา
before
info 21/6/2017
1

บทเรียนออนไลน์ และ เอกสารประกอบการเรียนรู้ และ ใบงานต่างๆ นักเรียน/นักศึกษา สามารถ ดาวน์โหลด หรือ
ทบทวนบทเรียน โดยใช้ลิ้งนี้ (URL Link ชั่วคราว)
http://www.dreamshopthai.com/CAD_ATC.html

Now!!
13/6/2017


---------------------------------------------------

ประกาศ

Wait...


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
สถานะ
รูป
หมายเหตุ
ปวช. 1 กลุ่ม 1
9
9
18
 
ปวช. 1 กลุ่ม 2
7
8
15
ปวช. 2 กลุ่ม 1
6
9
15
 
ปวช. 2 กลุ่ม 2
8
5
13
ปวช. 3 กลุ่ม 1
6
7
13
 
ปวส. 1 กลุ่ม 1
4
3
7
 
ปวส. 2 กลุ่ม 1
7
3
10
 
รวม
47
44
91
ดูรวมๆ

 

 

 

เบื้องหลัง กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ. วัดโคก
แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

 


กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ. วัดโคก ต. พุทเลา อ. บางปะหัน
แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

บทเรียนออนไลน์ การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์
(เพื่อการศึกษาเท่านั้น)

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
1
ชิ้นงาน (Handle)
New
 
2
ชุด Insert
New
 
3
แผ่นแม่พิมพ์ เบ้า และ คอร์ (Core and Cavity)
New
 
4
เพลานำ (Guide Pin)
New
 
5
ปลอกนำ (Guide Bush)
New
 
6
แท่นรอง (Spacer Block)
New
 
7
แผ่นแมพิมพ์ เคลื่อนที่ / อยู่กับที่ (Fix and Moving Clamp Plate)
New
 
8
แหวนนำศูนย์ (Location Ring)
New
 
9
ปลอกรูฉีด (Sprue Bush)
New
 
10
แผ่นปลด และ สลักยัน (Ejector Plate and Stoper)
New
 
11
เพลาดันปลด (Ejector Rod)
New
 
12
สลักปลด (Sprue Puller Pin)
New
 
13
สลักปลด (Ejecter Pin)
Wait
 
14
สลักดันกลับ (Return Pin)
Wait
 
15
ระบบทางวิ่ง (Runner) และ ทางเข้า (Gate)
Wait
 
16
ระบบน้ำหล่อเย็น (Water Cooling System)
Wait
 
17
การเขียนแยกชิ้น / การประกอบ / การ Drafting / PDF file
Wait
THE END

 

 


กิจกรรม ของนักเรียน, นักศึกษา แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

ที่
กิจกรรม
ปีการศึกษา
หมายเหตุ
       
17
กิจกรรมวันแม่ ชบ. / วท.อย. (CADD for MOM)
 
16
กิจกรรมศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ICHITAN Rojana Green Factory)
 
15
กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา "จิตอาสา"
2560
07-2017 ช่อสะอาด
14
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ. วัดโคก ต. พุทเลา
อ. บางปะหัน เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
2560
 
13
เบื้องหลังกิจกรรมเข้าพรรษา กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
2560
มันทุ้มในใจ
12
พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม วท. อย. / ชบ. 2560
2560
8 มิ.ย. 2560
11
Promote Drawing Night Party 2016
2559
 
10
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
2559
 
9
รำลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2559
 
8
วันเข้าพรรษา ของนักเรียนนักศึกษา (ฺBenten)
2559
version 1
7
วันเข้าพรรษา ของนักเรียนนักศึกษา
2559
version 2
6
วันเข้าพรรษา ของนักเรียนนักศึกษา ชบ. (คืนสู่เหย้า เล่าความหลัง)
2558
 
5
Promote Back to the Drawing 2015
2558
 
4
ครบรอบ 32 ปี แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
2557
 
3
เบื้องหลังงาน พบปะสังสรรค์ ครบรอบ 32 ปี ชบ.
2557
 
2
Promote 32 year Anniversary CADD.
2557
 
1
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ. วัดโคก จังหวัดอ่างทอง
2557
 

 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน, นักศึกษา แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

ที่
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ปีการศึกษา
หมายเหตุ
4
     
3
    Wait
2
ผลงาน ของนักเรียน ปวช. 3 แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
สิ่งประดิษฐ์ แขนกล (RobotArm)
2558
1
ผลงานของนักเรียน ปวช.3 เครื่องหยอดทองหยอด
2556
 

 

 

โครงการ หารายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียน, นักศึกษา

 

 


บทความ (Content)

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
       
7
เขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
08-2017
6
ใบงานการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3104-2004
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
All of Work SHOP
25-07-2017
5

Electrical Works Story
Coffee SHOP "Deedy" only for education.
รูปด้าน/ภาพประกอบใบงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

4
คู่มือการใช้งาน AutoCAD 2011 เบื่องต้น...
For Win7
3
การตั้งค่าภาษา บน คีย์บอร์ด
For Win7
2
ขั้นตอนการ เปิด-เครื่อง PC อย่างถูกวิธี
For Win7
1
การบันทึก File งาน เป็น PDF
Wait
 

 

ดาวน์โหลด (Download)

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
8
     
7
     
6
โบรช้วร์ Brochure CAD Size A4 Front Page and Back Page
5
โปสเตอร์ Poster CAD Size A3
4
โครงร่างการเขียนโครงงาน
ปกรายงาน | คำนำ/สารบัญ | โครงร่าง | อ้างอิงแฟ้มรูปภาพ
RobotArm
3
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ดาวน์โหลด
2
แบบฟอร์ม และ ตัวอย่าง ผลงาน การประกวด ออกแบบ
อักษรประดิษฐ์ CADD Design Contest 2017
 
1
แบบฟอร์มการเขียนแบบ แบบมีตาราง ขนาด A3
ดาวน์โหลด

 

แนวทางการศึกษาต่อ (Wait)

สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและไกล้เคียง
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา
อาชีวะศึกษา
มหาวิทยาลัย

โรงเรียนประตูชัย
www.pratoochai.ac.th

โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์
www.ays.ac.th
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
www.ayw.ac.th
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
www.chomsurang.ac.th
โรงเรียน จิระศาสตร์วิทยา
www.jirasart.com
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
www.pccl.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
www.ayuttech.ac.th


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
www.apc.ac.th


มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
www.aru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี
www.tru.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
www.kmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
www.rmutt.ac.th
มหวิทยาลัยสยาม
www.siam.edu
หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
www.mut.ac.th

 


สร้างสรรค์ | เป็นระบบ | รู้หน้าที่ | รับผิดชอบ...
ติดต่อ web master
Email : cadphranakhon@gmail.com
counter
Powered by tmp sign Active and Development